pon, 17 stycznia 2022 imieniny: Antoniego i Rościsława
Górny pasek

Empatia

Strona główna » Sprawozdania

Sprawozdanie za rok 2012

Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA EDUKACYJNO-POMOCOWEGO „EMPATIA” W ŁOMŻY

Dane  podstawowe:

Nazwa Stowarzyszenia:       Stowarzyszenie  Edukacyjno – Pomocowe „Empatia”
Status:                              Organizacja Pożytku Publicznego od 30.11.2004r
Siedziba /adres/                 18-400 Łomża, ul. Marii Skłodowskiej- Curie 5
                                         Tel. 86165621
Data wpisu do KRS:             20.04.2004r
Nr KRS:                              0000204290
REGON:                              451200764
NIP:                                    718-19-38-244
Konto Bankowe:                   INVEST BANK S.A. 40 1680 1248 0000 3000 0775 6425
Organ sprawujący nadzór:  Prezydent Miasta Łomży


Skład Zarządu:

Prezes Stowarzyszenia:      Bożena Elwira Jabłońska
Wiceprezes:                        Marzenna Grażyna Pogroszewska
Sekretarz:                           Ewa Zaniewska
Skarbnik:                            Regina Godlewska
Członek Zarządu:               Waldemar Dmochowski
Realizacja celów i zadań Stowarzyszenia w 2012roku

 •   23.01.2012 roku na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia ustalono roczny plan pracy Stowarzyszenia na 2012 rok.
 •   26.03.2012 roku uchwałą Nr 1/2012 Zarząd Stowarzyszenia przyjął i zatwierdził sprawozdanie merytoryczne i finansowe Stowarzyszenia za 2011rok oraz przyjął deklaracje nowych członków stowarzyszenia. Podjęto decyzję o złożeniu oferty programowej do Urzędu Miasta Łomży w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej.
 •   26.04.2012 roku Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia dokonało zmian personalnych we władzach Zarządu Stowarzyszenia. Zmiany zostały zapisane w uchwale Nr 2/2012. Na tym że samym spotkaniu ustanowiono dokonać zmianę w Statucie Stowarzyszenia (uchwała Nr 3/2012) dopisując nowy punkt dotyczący propagowania zdrowego stylu życia w środowisku rodzin zastępczych i rodzin naturalnych dysfunkcyjnych.
 • 30.06.2012 roku na zebraniu Zarządu Stowarzyszenia omówiono formę wypoczynku letniego dzieci z rodzin patologicznych przebywających w rodzinnej opiece zastępczej oraz sposób realizacji zadania publicznego zleconego do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2012 rok. Stowarzyszenie rozpoczęło realizację projektu „Socjoterapia dzieci z rodzin patologicznych przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej” od plenerowych warsztatów socjoterapeutycznych, które odbyły się w Gospodarstwie Agroturystycznym „Carski Trakt” w miejscowości  Sulin  Koło  Wizny - 16.06.2012 roku. W warsztatach uczestniczyło 17 rodzin zastępczych z Łomży, powiatu łomżyńskiego, powiatu zambrowskiego i wysoko-mazowieckiego. Wszystkich dzieci z rodzin zastępczych było 47. Dla dzieci przygotowane były gry i zabawy, konkursy sportowe z nagrodami, konkurs wiedzy  o regionie, przejażdżka na kucyku. Dorośli mieli okazję podyskutować na temat roli opieki zastępczej. Dania z grilla i smakołyki dla najmłodszych były wspaniałym dopełnieniem wyśmienitej zabawy.
 •   25.06.2012 roku w budynku Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży odbyło się szkolenie dla zawodowych rodzin zastępczych na temat „ Praca zespołowa dla zapewnienia dziecku stabilizacji życiowej – poszerzenie sesji II Programu „PRIDE” oraz warsztaty z komunikacji interpersonalnej. W szkoleniu uczestniczyło 9 rodzin.
 •   W dniach 17-25.07.2012 roku 15-to osobowa grupa dzieci z rodzin zastępczych z Łomży i powiatu łomżyńskiego brała udział w wyjazdowych warsztatach socjoterapeutycznych w Zakopanem. Dzieci brały udział w zajęciach socjoterapeutycznych, zwiedzały Zakopane i okolice, dużo wędrowały po szlakach górskich , a także były w kinie.
 • W ramach programu były organizowane wyjścia do Kina „Milenium” w Łomży dla dzieci z rodzin zastępczych i dzieci z rodzin biologicznych objętych pracą asystenta rodziny.19.07.2012 roku  25-ka dzieci obejrzała film „Epoka Lodowcowa”, a 14.08.2012r 18-ka dzieci była na filmie pt.”Madagaskar”.
 •    29.08.2012 roku w Sali zabaw „Magiczny Świat” 26-ka dzieciaków na zabawie miło  spędzała wolny czas.
 • W dniach 12-13.10.2012 roku odbyło się wyjazdowe szkolenie dla rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych w miejscowości Konopki Młode. W trakcie szkolenia , w którym uczestniczyło 27 rodzin zastępczych współpracujących z CPZ w Łomży podjęto tematy: Więź oraz  Pielęgnacja i rozwój dziecka.
 • 25.10.2012 roku odbyło się szkolenie dla rodzin zastępczych zawodowych ( 6 rodzin) na temat: Funkcjonowanie rodzin zastępczych zawodowych w oparciu o Ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 • W okresie X-XII 2012r w odstępach cotygodniowych dzieci ( 21) wraz z opiekunami uczestniczyli  w próbach do przedstawienia  Jasełkowego.
 • Niejako jest już tradycją, że  6.12.2012 roku dzieci ( 36 ) z rodzicami i opiekunami uczestniczą w Mikołajkowym Koncercie Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej.
 • Zwieńczeniem całorocznej działalności Stowarzyszenia było spotkanie przy wigilijnym stole. Zorganizowane zostało ono „Pod Topolami” w Konopkach Młodych w dniu 16.12.2012 roku. W licznym gronie ( 170 osób, w tym 96 dzieci) i miłej atmosferze kolędowaliśmy, obejrzeliśmy Jasełka, przywitaliśmy św.Mikołaja z workiem prezentów.

Rok 2012 był rokiem udanym. Zorganizowane imprezy jeszcze bardziej nas zjednoczyły i utwierdziły w przekonaniu, że warto pracować dla innych, a w szczególności dla dzieci.

2013-07-17 11:35 Opublikował: Małgorzata Wołejko-Cychol


 • Statut
 • Założenia
 • Aktualności
 • Sprawozdania
 • Zarząd
 • Kontakt
Projekt i wykonanie
Speed S.C.

top