pon, 17 stycznia 2022 imieniny: Antoniego i Rościsława
Górny pasek

Empatia

Strona główna » Aktualności
STOWARZYSZENIE EDUKACYJNO – POMOCOWE

1% PODATKU

Stowarzyszenie Edukacyjno-Pomocowe „EMPATIA” w Łomży, zostało powołane w 2004 r. aby wspierać rodzicielstwo zastępcze.

Wspomaga pracę Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży w zakresie organizowania zastępczej opieki rodzinnej oraz pracę z rodzinami naturalnymi. Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego.

Przekazywanie przez Państwa 1% należnego podatku naszemu Stowarzyszeniu umożliwia realizację zadań:

- organizowanie wycieczek dla dzieci z rodzin zastępczych,

- spotkań integracyjnych rodzin zastępczych i ich dzieci oraz grup wsparcia.

- organizowanie Spotkań Wigilijnych rodzin zastępczych oraz rodzin objętych opieką asystenta rodziny.

- popularyzowanie zastępczej opieki rodzinnej,

- podnoszenie kwalifikacji rodzin zastępczych,

- organizowanie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin zastępczych oraz dzieci z rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny.

- prowadzenie grup wsparcia dla rodzin z problemami – „Uczymy jak być lepszymi rodzicami”.

Tę działalność warto wspierać!

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik, który chce podzielić się 1%  swojego podatku z organizacją pożytku publicznego nie musi sam dokonywać wpłat na konto tej organizacji, a jedynie w składanym zeznaniu podatkowym wystarczy podać wysokość wpłaty (która nie może przekroczyć 1% podatku od dochodu) oraz dane organizacji: nazwę i KRS.

STOWARZYSZENIE EDUKACYJNO - POMOCOWE „EMPATIA”, ŁOMŻA

KRS – 0000204290 NR KONTA 40 1680 1248 0000 3000 0775 6425

ZA OKAZANĄ POMOC I ZAUFANIE D Z I Ę K U J E M Y !

Prezes Stowarzyszenia Edukacyjno-Pomocowego „Empatia” w Łomży Bożena Jabłońska 

2014-01-15 15:11 Opublikował: Małgorzata Wołejko-Cychol


  • Statut
  • Założenia
  • Aktualności
  • Sprawozdania
  • Zarząd
  • Kontakt
Projekt i wykonanie
Speed S.C.

top